Om oss

Lagerboks

Med solid bakgrunn fra minilager bransjen så vi at det å benytte et vanlig minilager betyr unødvendig mye jobb og strev i de fleste kundetilfeller. Man må laste tingene sine inn i egen eller innleid tilhengere / bil, kjøre til et minilager, laste tingene sine ut av bil eller tilhenger og inn på et innleid rom langt fra der man parkerer. Ofte må man også kjøre flere turer til minilageret for å få med seg alt.

Mobile minilagre (Mobile Self-Storage) er blitt utbredt i USA og England. Vi som var i bransjen kjente naturlig nok til denne utviklingen og dro på studieturer til bedrifter som driver mobile minilagre.

Resultatet ble at vi startet Lagerboks AS i 2006, det første selskapet i Skandinavia som driver et mobilt minilager. Vi hjelper folk med sitt lagringsbehov, uten at de må bruke unødvendig mye tid og ressurser selv. Vi tilbyr mobile minilager både til private og bedrifter fra våre avdelinger i Oslo og på Liertoppen. Vi har i dag ca.1500 lagerbokser i utleie.

Kundene våre fyller sitt eget minilager der de selv holder til. Vi ordner resten. Når kundene ønsker tingene sine returnert fra vårt lagersenter i oslo, leveres lagerboksen der de ønsker det enten for å tømme lagerboksen eller ta ut noe og inn med noe annet for så å lagre videre.

Vi er en svært kundevennlig bedrift og vi er stolte av at vi leverer lagerbokser til avtalte tider og av å ha så mange fornøyde kunder. Alle våre tjenester bestilles enkelt på nett til ønsket dato og tid.  Våre biler er nye, sikre og utstyrt med 4×4 slik at vi kommer frem de aller fleste steder hele året!

Våre transporttjenester utføres eller formidles av vårt datterselskap Lagerboks Transport AS, som er eid 100% av Lagerboks AS.

Vi leier også ut minilager rom fra 1,5 til 20 kvm ved våre avdelinger i Oslo og på Liertoppen for å kunne tilby hele spekteret av lagringstjenester. Vi tilbyr minilager med lagerrom som har svært høy standard og krav til sikkerhet. Alle rom er utstyrt med individuelle alarmer med fotocelle og anleggene er utstyrt med videoovervåkning inne og ute. Dette i tillegg til vekter og alarmer utenfor åpningstid.

Vi dekker pr. i dag Østlandet med våre tjenester, men man skal ikke se bort i fra at vi dukker opp i flere av de store byene i fremtiden i nær fremtid..

Lagerboks AS eies av Henrik Rothman (daglig leder) og Karl Johan M. Berg.

Vi er totalt 10 ansatte i selskapene.

0